E-İmza Kütüphaneleri Eğitimi (KSM.UYG.04)

Eğitimin Amacı

TÜBİTAK e-imza yazılım kütüphanelerini kullanarak e-imza entegrasyonu yapmak isteyen yazılımcılar tercih ettikleri kütüphane hakkında geniş bilgi sahibi olacaklardır.
  • CAdES Java/.NET XAdES Java/.NET ve Ortak API içerisinden tercih edilen kütüphanenin çalışma prensipleri
  • Politika dosyasının işlevi
  • Config dosyasının işlevi
  • Örnek imza oluşturma uygulaması
  • Örnek imza doğrulama uygulaması
  • E-imza entegrasyonu yapılırken ve mimarisi kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar

Eğitimin Hedef Kitlesi

TÜBİTAK API kullanarak Elektronik imza uygulamaları geliştirecek ve geliştirme ekibinde bulunan yazılımcı kişiler katılabilir.

Eğitimle alakalı diğer bilgiler aşağıda verilmiştir.

Eğitim İçin Gerekli Ekipman: Katılımcıların bilgisayarları ile gelmeleri bilgisayarlarında Integrated Development Enviroment (IDE) lerin yüklü olması, eğitimde tercih edilen API paketinin indirilmiş olması ve eğitime uygun ortamın sağlanmış olması gerekmektedir, barkovizyon vb.
Ön Koşul: E-İmza Teknolojisi Eğitimi alınmış olmalıdır.
Eğitim Dokümantasyonu: API kullanım kılavuzu
Eğitim Süresi: 4 Saat
Fiyatı: 5000 TL + KDV